Privacy statement

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken,  behandelingen en uw vooruitgang.

Ook worden er gegevens opgenomen in uw dossier die voor de behandeling noodzakelijk zijn, die na uw expliciete toestemming opgevraagd worden bij andere zorgverleners.

Wij doen ons best uw privacy te waarborgen

Dat betekent:

  • dat ik zorgvuldig om ga met uw medische en andere persoonlijke gegevens.
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.
 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens de intercollegiale toetsing.

Een klein deel van uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege andere redenen uw gegevens wil gebruiken dan zal ik u informeren om welke gegevens het gaat en waarom ik gebruik wil maken van deze expliciet genoemde gegevens.

De gegevens uit het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard. Zoals de wettelijke termijn dat voorschrijft.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de zorgnota kunt declareren bij uw verzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Uw behandeldatum
  • Datum van behandeling
  • Een korte omschrijving van uw behandeling in de vorm van een code