Privacy verklaring

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken, gevestigd aan Rijksstraatweg 54, 1115 AT Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://powerintouch.nl/
Rijksstraatweg 54, 1115 AT Duivendrecht
+31 20 600 94 83
I.K.J. van Wijngaarden-Parsan is de Functionaris Gegevensbescherming van Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken Hij/zij is te bereiken via info@powerintouch.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Voor en achternaam ivm. evt. afspraak
contactgegevens > 1 jaar > telefonisch of email contact ivm. evt. afspraak
gezondheidsgegevens > 1 jaar> beoordeling hulpvraag

Delen van persoonsgegevens met derden

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@powerintouch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@powerintouch.nl. Power in Touch, praktijk voor paramedische natuurgeneeskundige technieken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.