Wkkgz (Wet, Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)

Als BATC therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement horende bij de geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kunt u via de link downloaden: Reglement Geschillencommissie

Indien u een klacht heeft, meldt deze dan eerst bij de BATC, die een mediatontraject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.